Privacy statement

Stichting Heuvellandbibliotheken verwerkt en beveiligt je persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

Uw persoonsgegevens

Stichting Heuvellandbibliotheken verwerkt en beveiligt je persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid.
De persoonsgegevens die Stichting Heuvellandbibliotheken verwerkt zijn:
• voor- en achternaam
• geslacht
• geboortedatum
• adresgegevens
• telefoonnummer
• e-mailadres
• betalings- en boete-informatie
• bankrekeningnummer (na toestemming, voor automatische incasso)
• overzicht leenhistorie (na toestemming)

Toestemming

Stichting Heuvellandbibliotheken verwerkt persoonsgegevens enkel met toestemming van het betrokken lid. Als het lid jonger is dan 16 jaar enkel met toestemming van een ouder of voogd.

Doelen

De doelen waarvoor Stichting Heuvellandbibliotheken je persoonsgegevens verwerkt zijn:
• je de mogelijkheid bieden gebruik te maken van onze diensten (zoals het lenen van boeken)
• het afhandelen van je betalingen

Uw rechten

Je hebt het recht uw persoonsgegevens
• in te zien
• te corrigeren
• te laten verwijderen (recht op vergetelheid)
• te beperken
• te verplaatsen
Je kunt je persoonsgegevens inzien en corrigeren via je persoonlijke toegang ‘MIJN MENU’, op: https://webcat.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?vestnr=4600;prt=INTERNET;taal=nl_NL;var=portal;event=private.

Contactgegevens voor verwijderen, beperken, verplaatsen persoonsgegevens

Je hebt het recht om je persoonsgegevens te laten beperken, verwijderen en verplaatsen. Je kunt een opdracht daartoe sturen naar info@heuvellandbibliotheken.nl of Heuvellandbibliotheken, Berkelplein 99 6301 ZC Valkenburg.

Om er zeker van te zijn dat de opdracht door je is gedaan verzoeken wij je een kopie van een identiteitsbewijs mee te sturen. Ter bescherming van uw privacy adviseren wij op de kopie je burgerservicenummer (BSN) en pasfoto zwart te maken.
Stichting Heuvellandbibliotheken zal zo vlug mogelijk, maar uiterlijk binnen een maand, op je verzoek reageren.

Bewaartermijn

Stichting Heuvellandbibliotheken zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is voor de doelen waarvoor de gegevens worden verzameld. Aan het einde van de bewaartermijn worden je gegevens gewist.

Delen persoonsgegevens

Stichting Heuvellandbibliotheken zal je persoonsgegevens uitsluitend met derden delen indien dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening aan je of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die in onze opdracht je persoonsgegevens verwerken sluit Stichting Heuvellandbibliotheken verwerkersovereenkomsten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van deze gegevens. Stichting Heuvellandbibliotheken blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Contactgegevens Stichting Heuvellandbibliotheken

Adres
Berkelplein 99
6301ZC Valkenburg

Telefoon
+31 (0)436012063

Email
info@heuvellandbibliotheken.nl

In kaart brengen websitebezoek

Stichting Heuvellandbibliotheken gebruikt cookies als een technische functionaliteit om te zorgen dat de website naar behoren werkt.
Voor het verzamelen van anonieme statistische gegevens over het bezoek van de website wordt gebruik gemaakt van Adobe Analytics. De hiermee gegenereerde statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon.